« Ga terug   Print

Onderzoeker / Data Scientist

2018-02-27 Gemeente Lelystad | Lelystad | WO | Fulltime | Sluit 2018-04-28

Ben jij het sociaal wetenschappelijk schaap met vijf poten, met ervaring in data science, die het datagedreven werken van de gemeente Lelystad op een hoger plan kan tillen?

Kom werken bij de gemeente Lelystad in de Provinciehoofstad van Flevoland. Lelystad met de kernwaarden, Ruimte, Gastvrijheid, Verrassend en Zelfbewust.

www.lelystadgeeftlucht.nl

De gemeente Lelystad zoekt een ervaren datagedreven

Onderzoeker / Data Scientist

Ben jij het sociaal wetenschappelijk schaap met vijf poten, met ervaring in data science, die het datagedreven werken van de gemeente Lelystad op een hoger plan kan tillen?

De laatste jaren zijn er diverse ontwikkelingen gaande waardoor het werk van het team Onderzoek en Statistiek (O&S) verandert. De belangrijkste daarvan is de toegenomen stroom aan data en de toegenomen vraag om (beleids)analyses op basis van data. Deze data biedt oneindig veel mogelijkheden voor datagedreven werken. De gemeente Lelystad heeft een ambitie om het datagedreven werken stevig door te ontwikkelen waarmee bij O&S de uitdaging is komen te liggen zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de potentie die de data biedt. In haar toekomstvisie heeft O&S beschreven hoe ze om wil gaan met deze veranderingen. Predictive analyses, profiling en data discovery zal hierbij in toenemende mate een belangrijke rol gaan spelen.

De taken van de onderzoeker / data scientist

 • Je bent een onderzoeker die zoekt naar verbanden tussen databronnen en –stromen, en zoekt naar mogelijkheden om data te koppelen, verrijken, analyseren en visualiseren. Dit doe je in samenwerking met directe collega’s en collega’s van andere afdelingen.
 • Je vertaalt (beleids)vragen naar algoritmes die het leven van onze inwoners gemakkelijker, gezonder en inspirerender maken.
 • Je leidt projecten, de planning en de organisatie hiervan.
 • Je bestudeert en analyseert maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken en levert daarmee een bijdrage aan beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.
 • Je bereidt complexe onderzoeken voor, voert deze uit en maakt onderzoeksrapportages.
 • Je overlegt met opdrachtgevers over de onderzoeksresultaten.
 • Je adviseert opdrachtgevers/leidinggevenden over het opstellen van indicatoren, de betekenis van onderzoeksuitkomsten, monitoren en statistische gegevens.
 • Je geeft invulling aan de regionale samenwerking van O&S met Almere en binnen de provincie Flevoland en de Metropool Regio Amsterdam (MRA).
 • Je hebt ervaring met voorspellende analyses (bouwt, test en valideert voorspellende modellen en met profiling).
 • Je geeft richting aan de ontwikkeling van data science en datagedreven werken binnen O&S.

Functie eisen
Wij zoeken een dynamisch, krachtig, enthousiast, professioneel en open persoon, die strategisch denkt, nieuwe ontwikkelingen snel oppakt, initiatief neemt, samenwerkingsgericht is, een positieve drive heeft, de wil zichzelf te ontwikkelen en veel ervaring heeft met datagedreven werken. Een teamplayer die grensoverschrijdend kijkt en denkt.

 • Afgeronde WO opleiding.
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met data science.
 • Ruime ervaring met toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek.
 • Goede communicatieve en redactionele vaardigheden.
 • Ervaring met statistische (regressie, clustering en classificatie), descriptieve en diagnostische methoden en kennis van voorspellende analysemethoden.
 • Kennis van en vaardigheid met het analyseprogramma SPSS-statistics en het analyseren van complexe databestanden.
 • Bekend met één of meer van de volgende programmeertalen of vergelijkbaar: R, SQL, Java, Python.
 • Kennis van en vaardig met de tool Swing en prognose tool Pronexus is een pré.
 • Kennis van wet- en regelgeving, met name van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen en ervaring met strategisch handelen binnen een organisatie.
 • Ervaring met vraaggericht werken.
 • En natuurlijk enthousiast en gemotiveerd om een ambassadeur voor het vak te zijn.

Het team
Onderzoek en Statistiek (O&S) bestaat uit zeven teamleden. O&S is verantwoordelijk voor het bundelen van statistische informatie, het doen van burgerpeilingen en ander onderzoek en het geven van beleidsadvisering. Via eigen peilingen (onder meer van het LelyStadsPanel) onderzoekt zij wat er onder de inwoners leeft. Met beleidsmonitoren rapporteert zij over de effectiviteit van het gevoerde beleid en met prognoses kijkt zij naar de toekomst van de samenleving en de stad. In het kader van Lelystad digitaal 2020 heeft het team de kans gekregen om zich door te ontwikkelen van traditioneel onderzoekswerk naar slimmer gebruik van diverse interne en externe databronnen. Hiermee wil het team de organisatie faciliteren in adequate realtime informatie ten behoeve van de beleidsuitvoering. Het team is met enthousiasme en energie begonnen aan het ontwikkelen van een tweejarig plan. In deze ontwikkeling biedt het team ook waar mogelijk ruimte aan studenten voor stages of onderzoek.

De verschillende onderwerpen en thema’s zijn onderling verdeeld. Het team zit in een ontwikkelingsfase naar een zelforganiserend team, waarbij de medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten op genoemde terreinen. Dit vraagt om een brede interesse/inzetbaarheid, een sterke collegiale betrokkenheid en openheid.

De gemeente Lelystad biedt veel ruimte voor de verdere professionele ontwikkeling door bijvoorbeeld deelname aan cursussen, trainingen en/of conferenties.

De afdeling Beleid
O&S maakt onderdeel uit van de afdeling Beleid, deze bestaat uit zo’n 70 medewerkers. In deze afdeling komen kennis en expertise op het sociaal en ruimtelijk domein samen. In opdracht van het gemeentebestuur wordt vanuit deze afdeling met grote betrokkenheid gemeentebreed beleid ontwikkeld op een breed scala van onderwerpen, variërend van veiligheid, economie en volkshuisvesting tot alle thema’s uit het sociaal domein. Daarbij wordt steeds de samenhang en integraliteit gezocht. Binnen de Afdeling Beleid wordt in 2018 de ontwikkeling naar zelforganiserende teams sterk doorgezet waarbij de afdelingsgrenzen zullen gaan vervagen.

Wat bieden we
Een veelzijdige en uitdagende functie met een omvang van 36 uur per week. Aanstelling zo mogelijk per 1 april 2018 en de benoeming is vooralsnog met een duur van 1 jaar. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – maximaal € 4859,-- bruto per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast kent de gemeente Lelystad uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Je sollicitatie zien we graag voor 17 maart tegemoet via onze sollicitatiepagina.

De procedure
De gesprekken worden gevoerd in de week van 26 tot 30 maart.

Kandidaten krijgen een gesprek met een adviesgroep (leidinggevende en collega’s) en de aanstellingsgroep (bestaande uit 3 collega’s).

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Gerritsen (teamleider), telefoonnummer: 0320-278400, e-mailadres: jham.gerritsen@lelystad.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Trefwoorden: Onderzoeker, Scientist, Data Analist, BI, Business IntelligenceSolliciteer op deze functie

Deel deze vacature

Measure Pixel