Belastingdienst

Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden

Senior adviseur datamanagement en informatiehuishouding

Utrecht
Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden
Solliciteer nu

Senior adviseur datamanagement en informatiehuishouding

Pionieren met datagedreven werken in het organisatie- en personeelsdomein van de Belastingdienst. Als senior adviseur heb je vanuit Utrecht mooie data-uitdagingen bij de shared service organisatie Organisatie en Personeel (SSO O&P). Je draagt bij aan eigentijds en aantrekkelijk werkgeverschap, de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment én aan een ondersteunende organisatie-inrichting en –ontwikkeling.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Als senior adviseur datamanagement en informatiehuishouding ondersteun je het management van de Belastingdienst bij het vormgeven van datagedreven werken in het organisatie- en personeelsdomein van de Belastingdienst, van beleid tot uitvoering. Denk aan het invullen van datagovernance, het neerzetten van een eenduidige data-architectuur, het toewerken naar singlesource-bronadministraties en het voldoen aan relevante kaders en regelgeving in de praktische uitvoering van onze processen zoals de Archiefwet en de komende Wet open overheid. Je brengt onderwerpen onder de aandacht en gaat er concreet mee aan de slag. Daarbij kijk je zowel naar de basis als naar de wereld van morgen. Zo help je onze dienstverlening en compliance nog verder te verbeteren.

Als pionier vergroot je het bewustzijn van datagedreven werken in onze organisatie- en personeelsprocessen. Als bestuurlijk adviseur help je het management bij het vormgeven van de visie en uitvoerbare plannen. Als regisseur verbind je het netwerk en stuur je er op dat verbeteringen bij betrokken onderdelen in de keten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. En als doener help je daarbij in de uitvoering. Je geeft vorm aan raakvlakken met aanverwante thema’s en werkt samen met onder meer beleidsmedewerkers, architecten, informatiemanagers, datacoördinatoren en security-officers.

Deze vacature bij SSO O&P in Utrecht loopt tegelijk met de vacature senior adviseur datamanagement en informatiehuishouding bij de concerndirectie Organisatie en Personeel in Den Haag. Het accent van de functie bij de SSO ligt op het realiseren en implementeren van verbetermaatregelen in de werkprocessen. Het accent bij de concerndirectie ligt bij het regisseren en vormgeven van visie en verbeterplannen.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je vanuit je thuisbasis ook intensief samenwerkt met collega’s van andere onderdelen in de keten.
 • Je invulling geeft aan visievorming én de uitvoering daarvan in plannen en acties en je zo direct resultaat van je werk ziet.
 • Je taken en je werkgebied nog niet in beton gegoten zijn. We kijken samen naar de optimale invulling voor jou en de organisatie.

“Als senior adviseur datamanagement en informatiehuishouding help je mee om de kansen en kaders van datagedreven werken in de keten Organisatie en Personeel te verwezenlijken.” Menco van de Weerd, afdelingshoofd SSO O&P van de Belastingdienst.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-masterniveau.
 • Je hebt gedegen kennis van en ruime ervaring in datamanagement of informatiehuishouding, bij voorkeur in het werkveld van bedrijfsvoering of organisatie en personeel.
 • Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving rondom datamanagement, archivering en document- en informatiehuishouding (Archiefwet, Wet open overheid), en kunt deze toepassen in de context van onze organisatie en werkprocessen.
 • Je hebt ervaring met het adviseren op bestuurlijk niveau, net als het opstellen en uitvoeren van verbeterprogramma’s in een grotere organisatie.
 • Je hebt bij voorkeur een relevante (aanvullende) opleiding afgerond op terrein van datamanagement, data-architectuur of documenthuishouding.

Jouw competenties

 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • creativiteit

De afdeling - SSO Organisatie en Personeel
Shared Service Organisatie Organisatie en Personeel (SSO O&P) ondersteunt de organisatie in het bereiken van de organisatiedoelstellingen en levert daarvoor eerste- en tweedelijns-expertise op het gebied van (uniforme) organisatie- en personeelsontwikkeling. SSO O&P draagt daarmee bij aan een eigentijds en aantrekkelijk werkgeverschap, de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment én aan een ondersteunende organisatie-inrichting en -ontwikkeling.

De organisatie - Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 23 en 24 november 2021 vinden de (online) selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst
Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zoveel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

 1. Sollicitatie + selectie
 2. Voorselectietest
 3. Sollicitatiegesprek
 4. Assessment
 5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de sollicitatieprocedure?
Harriet Mulder, adviseur werving & selectie
06 - 55 27 56 26

Meer over de vacature?
Nils Blok, manager Informatiemanagement & Beheer SSO O & P
06 - 18 60 41 79

Solliciteer nu

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Carrièreniveau

Dienstverband

Word gevonden door topwerkgevers

Upload je CV en kom in contact met deze top bedrijven.

Upload CV